id Çekiliş tarih sayı1 sayı2 sayı3 sayı4 sayı5 sayı6